Välkommen till Björkenäs Camping.

Telefon: 0455-521 15.
Mail: Björkenäs Camping
Adress:Björkenäs 811 Jämjö, 373 75 Jämjö